Czym są f-gazy i co jest do nich zaliczane? Jakie mają znaczenie w kontekście emisji gazów cieplarnianych do atmosfery? Czym jest certyfikat f-gazowy i kto powinien go posiadać? Aż wreszcie jakie ma to znaczenie w montażu niektórych typów klimatyzatorów? Przedstawiamy krótki poradnik i wyjaśnienie tych zagadnień – dedykujemy go przede wszystkim osobom, które planują montaż klimatyzacji w domu lub biurze, ale nie znają aktualnie obowiązujących przepisów. Certyfikat autoryzacyjny - klimatyzacja Gree

F-gazy – czym są?

F-gazy zaliczane są do kategorii syntetycznych czynników chłodniczych. Gdzie można je znaleźć? Obecnie większość urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów i pomp ciepła je wykorzystuje. F-gazy to skrót od gazów fluorowanych, które są jednym z rodzajów zubożających warstwę ozonową gazów cieplarnianych. Organizacje ekologiczne i międzynarodowe wspólnoty, między innymi Unia Europejska, prowadzą działania, które mają ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery i zredukować emisję gazów cieplarnianych. Dostępność urządzeń z f-gazami staje się mocno ograniczona, a montaż czy serwis np. klimatyzatora zawierającego takie gazy wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

F-gazy – w jakich urządzeniach się znajdują?

F-gazy są szeroko stosowane podczas produkcji wielu urządzeń – nie tylko pomp ciepła i klimatyzatorów. Można je znaleźć m.in. w: 

  • ruchomych urządzeniach klimatyzacyjnych
  • niektórych modelach stacjonarnych klimatyzatorów (np. typu split)
  • rozdzielnicach elektrycznych
  • rozdzielnicach wysokiego napięcia.
  • samochodach chłodniczych 
  • pompach ciepła
  • gaśnicach

Certyfikat f-gazowy – co to za dokument i od kiedy obowiązuje?certyfikat realizacja kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony srodowiska

Certyfikat f-gazowy to dokument, który został wprowadzony wraz z obowiązującymi od maja 2015 roku regulacjami w zakresie certyfikacji personelu i przedsiębiorców, mających styczność z urządzeniami wykorzystującymi f-gazy. Wówczas w Polsce weszły w życie europejskie przepisy, mające na celu redukcję emisji substancji zubożających warstwę ozonową oraz uregulowanie kwestii, jak postępować z niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Przepisy z 2015 roku zostały znowelizowane w 2017 roku i od tego czasu ciągle obowiązują. Dokument ten występuje w wariancie f-gazy – certyfikat personalny lub dla przedsiębiorstw.

Kto powinien mieć certyfikat f-gazowy?

Certyfikat f-gazowy powinien posiadać każdy, kto wykonuje określoną w ustawie działalność związaną z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła, zawierającymi (lub mającymi zawierać) F-gazy. W przypadku certyfikatu f-gazowego dla przedsiębiorstw są to działania, jak instalacja, naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja. W przypadku certyfikatu f-gazowego personalnego, czyli dla osób fizycznych, są to następujące czynności:  kontrole szczelności urządzeń, odzysk jakichkolwiek ilości czynnika,  instalacja urządzeń, naprawy, konserwacje, serwis i likwidacja. 

Nie każdy typ klimatyzatora, by można było go zamontować czy serwisować, wymaga posiadania certyfikatu f-gazowego. Z takiego obowiązku są zwolnione hermetyczne urządzenia – np. klimatyzator monoblok bez jednostki zewnętrznej – podczas których montażu nie są wykonywane żadne czynności związane z obiegiem czynnika chłodniczego.

Certyfikat f-gazowy i jego rodzaje

Certyfikat f-gazowy występuje w dwóch formach, są to:

  • f gazy – certyfikat personalny, czyli dla osób fizycznych
  • certyfikat f gazowy dla przedsiębiorców, czyli certyfikat firmowy

 

Wiele podmiotów oferuje kursy, kończące się możliwością uzyskania certyfikatu f-gazowego. Ważne, by znaleźć miejsce w certyfikowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce egzaminacyjnej. Po ukończonym kursie, składającym się zazwyczaj z części teoretycznej i praktycznej, każdy uczestnik podchodzi do egzaminu końcowego.

Wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego certyfikat f-gazowyPo jego pomyślnym zdaniu otrzymuje certyfikat f-gazowy, który jest bezterminowy i honorowany na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Uprawnienia f-gazowe w  kontekście montażu klimatyzacji

Każdy, kto zamawia montera do klimatyzatora z f-gazami lub innego urządzenia wymienionego w ustawie, powinien znaleźć podmiot, który posiada uprawnienia f-gazowe. Dlaczego to jest takie ważne? Tylko wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot zamontuje klimatyzację prawidłowo, zapewni szczelność instalacji i odpowiednią wydajność. Brak certyfikatu f-gazowego może skutkować dotkliwymi karami finansowymi – zarówno serwisant, jak i pośrednik lub firma zlecająca wykonanie montażu, a także operator, czyli klient końcowy, są narażeni na kary finansowe.

Uprawnienia f-gazowe a zakup klimatyzatora

Jaki uprawnienia f-gazowe i certyfikat f-gazowy mają wpływ na zakup klimatyzatora w naszym sklepie? Oferujemy przede wszystkim zestawy, składające się z klimatyzatora split lub multisplit wraz z usługą ich montażu. Montażem takich urządzeń zajmujemy się od lat, działamy głównie na terenie Krakowa i innych miast województw małopolskiego i podkarpackiego, ale na życzenie klienta możemy przyjechać pod inny, dowolny adres na terenie całego kraju. Posiadamy wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego certyfikat f-gazowy, który uprawnia nas do instalacji, naprawy, konserwacji, serwisowania oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Zakup klimatyzatora w zestawie z montażem to wygodna i bezpieczna opcja, bo nie trzeba na własną rękę szukać montera, posiadającego odpowiednie kompetencje, poświadczone certyfikatem f-gazowym. 

Można także kupić klimatyzator bez montażu. Wówczas wymagamy wypełnienia oświadczenia uprawniającego do zakupu takiego urządzenia. Należy w nim wskazać, w jakim celu kupujemy to urządzenie: dalszej odsprzedaży, montażu (wówczas wymagane jest dołączenie kopii aktualnego certyfikatu F-gazowego przedsiębiorstwa) lub na własny użytek (w tym wypadku należy dołączyć kopię umowy na montaż urządzenia z wyszczególnieniem modelu urządzenia oraz danymi firmy dokonującej montażu, a także kopię jej aktualnego certyfikatu F-gazowego lub certyfikatu personalnego, jeśli montażem ma się zająć osoba fizyczna).

Zamów klimatyzator z montażem