Jak uzyskać dofinansowanie na klimatyzację w 2024 Roku?

Wraz z coraz częstszymi falami upałów, klimatyzacja staje się nie tylko luksusem, ale również potrzebą w wielu domach i firmach. Jednak koszty zakupu i instalacji mogą być znaczące, dlatego coraz więcej osób szuka możliwości na uzyskanie dofinansowania do klimatyzacji. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację na klimatyzację w 2024r, a także jakie istnieją programy i co oferują?

Spis treści

 1. Klimatyzacja z Funkcją Ogrzewania – Kluczowy Warunek
 2. Program Moje Ciepło
 3. Program Czyste Powietrze
 4. Program Ciepłe Mieszkanie
 5. Program Agroenergia
 6. Program Mój Prąd 6.0
 7. Jak Uzyskać Dofinansowanie na Klimatyzację w 2024 Roku?

Klimatyzacja z Funkcją Ogrzewania – Kluczowy Warunek

Należy pamiętać, że jeśli chcemy ubiegać się o dotację, nasz wybór klimatyzatora musi wykraczać poza chłodzeniem pomieszczeń latem. Nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne, z technologicznego punktu widzenia, działają na zasadzie pomp ciepła typu powietrze-powietrze. Oznacza to, że te urządzenia nie tylko chłodzą, ale również wydajnie ogrzewają nasze domy i mieszkania. To właśnie dzięki tej funkcji ogrzewania, możemy starać się o dofinansowanie na zakup i montaż energooszczędnego źródła ciepła. Warto zaznaczyć, że na naszej stronie wszystkie oferowane klimatyzatory są wyposażone w tę funkcję.

Program Moje Ciepło

Program “Moje Ciepło” stanowi nowoczesną inicjatywę rządową mającą na celu rewolucję w koncepcji komfortu w domach jednorodzinnych poprzez finansowanie części zakupu i instalacji klimatyzacji oraz pomp ciepła typu powietrze-powietrze. Program oferuje dofinansowanie sięgające nawet do 30% kosztów inwestycji, z możliwością zwiększenia do 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, przy zachowaniu limitu dofinansowania w wysokości 7000 zł.

Warunki Kwalifikacyjne

Program obejmuje jedynie domy o podwyższonym standardzie energetycznym, gdzie wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i podgrzewania c.w.u. (EPH+W) nie przekracza 55 kWh na m2 powierzchni w ciągu roku.

Program Moje Ciepło

Nabór wniosków

Odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek należy zrobić to elektronicznie na stronie internetowej 

Program Czyste Powietrze

Program “Czyste Powietrze” został uruchomiony z myślą o poprawie jakości powietrza w domach jednorodzinnych, jednocześnie wspierając ekologiczne rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia.
Program oferuje dofinansowanie na zakup oraz montaż klimatyzacji z funkcją grzewczą. Dofinansowanie może sięgać nawet do 100% kosztów instalacji przy zachowaniu limitu do 11 100zł, w zależności od dochodów wnioskodawcy.

Warunki Kwalifikacyjne

Aby skorzystać z tego dofinansowania trzeba wybrać klimatyzator o klasie energetycznej conajmniej A+!
Istnieją trzy poziomy dofinansowania:

 • Podstawowy,
 • Podwyższony
 • Najwyższy

Program czyste powietrze

Dla przedsiębiorców określono specjalne warunki dochodowe

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (poza sektorem rolniczym), brany pod uwagę jest roczny dochód z działalności za dany rok kalendarzowy, dla którego ustalono średni miesięczny dochód (nie może przekroczyć dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, w którym złożono wniosek o dofinansowanie).

Formy dofinansowania

Program Czyste Powietrze oferuje możliwość skorzystania z dwóch rodzajów wsparcia finansowego: subwencji pieniężnej oraz wsparcia na częściową spłatę kredytu przeznaczonego na realizację termomodernizacji konkretnego budynku. Takie wsparcie można otrzymać przed rozpoczęciem prac, w trakcie ich trwania oraz po ich zakończeniu (przy czym koszty zostaną rozliczone nie wcześniej niż 6 miesięcy od złożenia wniosku). Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia finansowego jest zakończenie prac termomodernizacyjnych w terminie do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wysokość subwencji zależy od spełnienia określonych kryteriów kwalifikacyjnych.

Do kiedy jest program Czyste powietrze?

Program Czyste Powietrze został rozpoczęty w 2019 roku i zakładano, że będzie trwał przez 10 lat. Wnioski będą przyjmowane do końca roku 2027, a następne dwa lata zostaną przeznaczone na wypłatę środków finansowych (wszystkie prace objęte umową muszą być zakończone do 30.06.2029 roku). Na realizację tego programu przeznaczono ogółem 103 miliardy złotych.

Gdzie składać wnioski na program Czyste Powietrze?

Można składać wnioski przez internet, lecz musisz posiadać profil zaufany. Jeśli nie masz kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego, możesz wypełnić wniosek w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), lub można pobrać, wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program Ciepłe Mieszkanie

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób fizycznych, którzy są posiadaczami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy, oraz wspólnot mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali. Ta inicjatywa ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych poprzez zachęcanie do termomodernizacji oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie umożliwia wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Wymagania Dotyczące Klimatyzatorów:

Klimatyzatory objęte programem muszą być pompami ciepła powietrze-powietrze, spełniającymi wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej).

Wysokość Dofinansowania:

Wysokość dofinansowania zależy od dochodów:

Osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł, mogą skorzystać z podstawowego dofinansowania. W ramach tego programu, mogą otrzymać wsparcie do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Dla tych, którzy mieszkają w miejscowościach zaliczanych do najbardziej zanieczyszczonych gmin, maksymalny zwrot może wynieść do 35% faktycznie poniesionych kosztów, ale z zachowaniem limitu 19 tys. zł na lokal.

Osoby, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto, a w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł netto, kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania. W takim przypadku, mogą liczyć na zwrot nawet do 60% kosztów, ale nie przekraczając 27,5 tys. zł na jeden lokal. W miejscowościach z listy najbardziej zanieczyszczonych gmin, maksymalne wsparcie może wynosić aż 65% faktycznie poniesionych kosztów, z zachowaniem limitu 29,5 tys. zł na lokal.

Dla osób, których dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 090 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1 516 zł, przewidziano najwyższy poziom dofinansowania. W takich przypadkach, możliwe jest uzyskanie zwrotu nawet do 90% kosztów inwestycji, ale nie przekraczając 41 tys. zł na jeden lokal. W miejscowościach z najwyższym poziomem zanieczyszczenia, wsparcie może sięgać nawet 95% faktycznie poniesionych kosztów, z limitem 43,9 tys. zł na lokal mieszkalny. Dodatkowo, te warunki obejmują również osoby korzystające z zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 

Program ciepłe mieszkanie

Gdzie złożyć wniosek?

Składa się go w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Program Agroenergia

Dotacje przewidziane w ramach tego programu są adresowane do osób fizycznych, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni od 1 do 300 ha. Ponadto, beneficjentami są także osoby prawne, będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o podobnej powierzchni, prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w obszarze usług rolniczych jako główny przedmiot działalności. Dzięki temu programowi możliwe jest wsparcie dla różnorodnych podmiotów, zainteresowanych rozwijaniem ekologicznych rozwiązań energetycznych w kontekście rolnictwa i działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na systemy chłodzenia z wykorzystaniem energii odnawialnej jest dostępne dla inwestorów, którzy pełnią funkcję właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych, takich jak:

⦁ Spółdzielnie mieszkaniowe,
⦁ Wspólnoty mieszkaniowe,
⦁ Jednostki samorządu terytorialnego,
⦁ Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS),
⦁ Inicjatywy społeczne związane z mieszkaniem,
⦁ Spółki prawa handlowego,
⦁ Osoby fizyczne

Agroenergia – wysokość dotacji i warunki jakie trzeba spełnić

Dofinansowanie w ramach programu Agroenergia obejmuje do 20% zwrotu kosztów kwalifikowanych na instalacje generujące energię. Aby ubiegać się o wsparcie, konieczne jest zainstalowanie hybrydowej infrastruktury, łączącej fotowoltaikę lub elektrownie wiatrowe z pompą ciepła (klimatyzatorem), tworząc tym samym zintegrowany układ.

Wysokość dofinansowania obliczana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Program Agroenergia

Termin składania wniosków

od 01.10.2021 roku do 30.09.2025 roku lub do wyczerpania środków na ten cel.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski elektroniczne można składać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Program Mój Prąd 6.0 – przewidywania

Program Mój Prąd, stanowi wsparcie dla inwestycji w fotowoltaikę oraz urządzenia z nią związane, który właśnie przygotowuje się do swojej szóstej edycji. Poprzednie wcielenia tego programu cieszyły się ogromną popularnością. Według informacji dostępnych na stronach rządowych oraz serwisach branżowych, start programu Mój Prąd 6.0 planowany jest na koniec trzeciego lub początek czwartego kwartału tego roku. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 400 milionów złotych, co stanowi mniejszą kwotę w porównaniu z poprzednimi edycjami.

Dla kogo jest ten program?

W programie Mój Prąd mogą uczestniczyć właściciele domów jednorodzinnych, którzy są właścicielami nieruchomości lub mają na nią umowę najmu lub dzierżawy oraz zamieszkują lub planują zamieszkać w budynku, w którym będą zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Czy w 2024 roku można otrzymać wsparcie finansowe na nabycie systemu klimatyzacji?

Tak, istnieje taka możliwość, lecz wybrany model klimatyzacji musi korzystać z technologii inwerterowej, co oznacza, że działa na zasadzie pompy ciepła typu powietrze-powietrze.

Co obejmie dofinansowanie?

Dokładny zakres dofinansowania nie został jeszcze w pełni określony. Wiemy jednak, że prawdopodobnie obejmie instalacje fotowoltaiczne wraz z systemami magazynowania energii.

W poprzedniej edycji programu Mój Prąd 5.0 wsparcie obejmowało głównie:

⦁ Mikroinstalacje fotowoltaiczne.
⦁ Różne rodzaje pomp ciepła (geotermalne, typu powietrze/woda i powietrze/powietrze).
⦁ Akumulatory energii i ciepła.
⦁ Systemy zarządzania energią HEMS/EMS.
⦁ Kolektory słoneczne.

Jakie warunki będzie trzeba spełnić:

Aktualnie nieznane są szczegóły dotyczące wsparcia w ramach programu “Mój Prąd 6.0”. Jednak można przypuszczać, że zasady przyznawania wsparcia będą podobne do tych, które obowiązywały dotychczas. Z programu mogli korzystać wszyscy prosumenci rozliczający się w systemie net-billing, a także ci korzystający z systemu net-metering, jednak pod warunkiem zmiany tego systemu na nowy net-billing.

Program Mój Prąd 6.0

Jak Uzyskać Dofinansowanie na Klimatyzację w 2024 Roku?

W naszym kraju mamy kilka możliwości obniżenia kosztów związanych z montażem klimatyzatorów. Kluczowe jest jednak to, aby wybrane urządzenie posiadało funkcję grzewczą, działając na zasadzie pompy ciepła powietrze-powietrze. Tylko wtedy możemy ubiegać się o dotacje w ramach programów. Wniosek o dofinansowanie do klimatyzacji w ramach wymienionych programów można złożyć poprzez kontakt z odpowiednimi instytucjami lub operatorami programów, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na ich stronach internetowych.

Wśród dostępnych opcji dofinansowania znajdują się:

  • Program Moje Ciepło – do 30% kosztów kwalifikowanych (45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), nie więcej niż 7 000 zł.
  • Program Czyste Powietrze – do 4 400 zł przy podstawowym poziomie, do 7 800 zł przy podwyższonym poziomie i nawet do 11 100 zł przy najwyższym poziomie dofinansowania.
  • Program Ciepłe Mieszkanie – do 41% kosztów kwalifikowanych (Najwyższy poziom dofinansowania).
  • Program Agroenergia – do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł (dla instalacji 10-30 kW) lub do 13% kosztów, nie więcej niż 25 000 zł (dla instalacji 30-50 kW).
  • Program Mój Prąd – przewidywane do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4400 zł.

Warto również pamiętać, że w niektórych przypadkach możliwe jest skorzystanie z Ulgi Termomodernizacyjnej, jednak w związku ze zmianami przepisów, każdorazowo należy zwrócić się o interpretację indywidualną do Krajowej Informacji Skarbowej.