Bruzdowanie ścian a montaż klimatyzacji

Chcąc zamontować standardowy system klimatyzacji, konieczne jest wykonanie w ścianach odpowiednich bruzd, a także – opcjonalnie – wnęk. Te pierwsze definiowane są jako otwarty, wykonany w murze kanał, a te drugie – jako charakterystyczne wgłębienia w ścianach, które są niezbędne do poprowadzenia instalacji wewnątrz ściany. 

Na czym polega bruzdowanie?

Bruzdowanie to proces, który nie może być wykonany w dowolnym punkcie ściany. Zaleca się wręcz, by – o ile to możliwe – prowadzić je w przygotowanych do tego miejscach, to jest np. tam, gdzie przekrój ściany jest odpowiednio mniejszy. Warto też uwzględnić je już na etapie budowy budynku, gdyż w tej sytuacji architekt przeprojektuje konstrukcję budynku, uwzględniając zmianę w obciążeniu ściany i jej okolic.

Dokładne zasady prowadzenia bruzd jasno definiuje Eurokod-6 (EC-6), w jaki sposób należy je bezpiecznie wykonać. Bruzdowanie pod montaż klimatyzacji nie powinno być wykonywane w miejscach, takich jak nadproża ani też przez inne elementy konstrukcyjne ściany. Bruzdy w murowanych konstrukcjach zbrojonych można prowadzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

Trochę liczb i norm

Poniżej określono normy w rozmiarach (głębokość i szerokość) bruzd, które wykonuje się w istniejących już ścianach. Dla ściany o grubości:

  • 85 – 115 mm, maksymalna głębokość bruzdy powinna wynieść 30 mm, a jej maksymalna szerokość to 100 mm,
  • 116 – 175 mm, maksymalna głębokość bruzdy powinna wynieść 30 mm, a jej maksymalna szerokość to 125 mm,
  • 176 – 225 mm, maksymalna głębokość bruzdy powinna wynieść 30 mm, a jej maksymalna szerokość to 150 mm,
  • 226 – 300 mm, maksymalna głębokość bruzdy powinna wynieść 30 mm, a jej maksymalna szerokość to 200 mm,
  • 300 mm i więcej, maksymalna głębokość bruzdy również wynosi 30 mm, a jej maksymalna szerokość to także 200 mm.

Jednocześnie należy przy tym pamiętać o tym, że:

  • jeśli bruzdy pionowe nie są wyższe niż 1/3 wysokości ściany do samego stropu, to ich głębokość może wynieść aż 80 mm, a szerokość do 120 mm; warunek ten może być spełniony jedynie wtedy, gry grubość ściany jest nie mniejsza niż 225 mm.
  • bruzdy nie powinny znajdować się od siebie w odległości mniejszej niż 225 mm.

Jak wykonać bruzdowanie?

Sposób wykonania bruzd pod montaż klimatyzacji w dużej mierze będzie zależał od materiału, wewnątrz którego realizuje się określone prace. Najłatwiej wykonać je w betonie komórkowym, gdyż jest to tworzywo stosunkowo miękkie. W tym celu wystarczy jedynie zastosować ręczny rylec (bruzdownik), który z łatwością powinien poradzić sobie z taką strukturą. W przypadku tworzyw o znacznie większej twardości (np. silikat lub ceramika), konieczne będzie zastosowanie wiertarki i dłuta. 

Co w sytuacji, gdy bruzdy wykonuje się np. w żelbetonie? Wówczas konieczne jest zastosowanie specjalistycznej, mechanicznej bruzdownicy, która przeznaczona jest do tego typu zastosowań. Zadanie to może być zresztą ułatwione, gdyż niektórzy producenci rozwiązań murowych wykonują wstępne bruzdowanie, którego poszerzenie – w zależności od potrzeb – może być realizowane w ustalony przez wykonawcę sposób. Niestety nie można zapominać, że zastosowanie takich ulepszeń, może skutecznie obniżyć parametry ściany. 

Piła tarczowa a obowiązujące normy

Zgodnie z polskimi normami PN-B-03002:2007 zaleca się, by bruzdowanie w ścianach o grubości mniejszej niż standardowe 225 mm było wykonywane za pomocą specjalistycznych pił tarczowych. Zastosowanie tych narzędzi pozwoli na uzyskanie bardziej precyzyjnych efektów pracy. Co więcej, w ten sposób minimalizuje się ryzyko uszkodzenia drążonych pionowo elementów murowych. Zastosowanie piły pozwoli też w znacznie lepszy sposób dostosować się do istniejących przepisów pod kątem szerokości bruzdy. 

Bruzdowanie w starym budownictwie

A co, jeśli bruzdowanie pod montaż klimatyzacji w Krakowie lub innym polskim mieście ma mieć miejsce w budynku tzw. starego budownictwa? W tej sytuacji konieczna jest opinia specjalisty z zakresu budownictwa, którego zadaniem będzie dogłębna ocena stanu technicznego ścian, a także obliczenie wpływu wykonania bruzdy na wytrzymałość struktury ściennej. 

Uwaga! Bruzdowania nigdy nie można wykonywać samodzielnie! W tym celu konieczne jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy budowlanej, której pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Podsumowanie

Podsumowując: wykonywanie bruzd pod montaż klimatyzacji jest czasami niemożliwe ze względu na stan techniczny ścian. W takim przypadku warto postawić na klimatyzatory wewnętrzne, które również mogą skutecznie obniżyć temperaturę w danym pomieszczeniu.

Leave a comment