Mój Prąd 5.0 - pompy ciepla i klimatyzacja

Mój Prąd to niezwykle popularny program, który w tym roku będzie mieć już piątą edycję. Na czym dokładnie polega? Każdy, kto spełnia kryteria i złoży wniosek, może otrzymać atrakcyjne dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, magazynu ciepła lub magazynu energii elektrycznej. Jak to zrobić? O jakich kwotach dofinansowania mowa? Czy na klimatyzatory też można uzyskać dotację?

Podstawowe informacje o programie Mój Prąd

Program Mój Prąd ma na celu wsparcie i promowanie w Polsce rozwoju energetyki prosumenckiej. Co to oznacza? Że każdy, kto wytwarza energię na własne potrzeby, a ma jej nadwyżkę, przekazuje ją do sieci energetycznej.

Ponadto też premiuje osoby, które decydują się na pozyskiwanie energii ekologicznymi sposobami – za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Mój Prąd obejmuje swoim dofinansowaniem urządzenia jak instalacje fotowoltaiczne, magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, systemy zarządzania energią domową tzw. HEMS.

Nowością w 2023 roku – w piątej edycji programu Mój Prąd 5.0 – jest dotowanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, służących do podgrzania ciepłej wody użytkowej

Jaki jest cel programu Mój Prąd?

Nadrzędne cele programu to zwiększenie następujących obszarów:

  • produkcji energii elektrycznej z paneli i instalacji fotowoltaicznych,
  • autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (w urządzeniach, takich jak magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła)
  • efektywności w zarządzaniu prądem.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie w programie Mój Prąd może się ubiegać każdy, kto wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby. Ponadto należy też spełnić jeszcze jedno kryterium. Jakie? Mieć podpisaną umowę, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej, a także rozliczać się w systemie net-billingu. Także w edycji Mój Prąd 5.0. obowiązuje ten ostatni warunek. 

Zmiany, zmiany, zmiany

W każdej edycji program Mój Prąd cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a liczba złożonych o dofinansowanie wniosków pobija kolejne rekordy. Przykładowo w 2022 roku, w czwartej edycji tego programu, wprowadzono więcej urządzeń niż tylko instalacje fotowoltaiczne. Były to między innymi punkty ładowania, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz magazyny energii, magazynowania ciepła lub chłodu. Co przyniesie rok 2023 rok? Wspomnianą już powyżej innowacją będzie dotowanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, służących do podgrzania ciepłej wody użytkowej. 

Uzyskaj dofinansowanie na pompy ciepła!

W Programie Mój Prąd 5.0 można uzyskać dofinansowanie także na pompę ciepła.  Mój Prąd 5.0 ruszył 22 kwietnia 2023! Do publicznej wiadomości podano już też kwoty dofinansowań. Są to między innymi: 

1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Sprawdź nasz szeroki asortyment urządzeń split i multisplit służących nie tylko do chłodzenia, ale także do grzania.

Leave a comment