Jak działa klimatyzacja?

Jak działa klimatyzacja? Przedstawiamy proste wyjaśnienie zjawiska, jakie zachodzi w tym urządzeniu oraz schemat działania, który – w finalnym efekcie – gwarantuje przyjemny chłód nawet podczas największych upałów. Tłumaczymy także, jak działa klimatyzacja split i multi split oraz czy te mechanizmy czymś się od siebie różnią.

Budowa klimatyzatora

Zanim przejdziemy do właściwej części, objaśniającej, jak działa klimatyzacja, warto najpierw przedstawić budowę klimatyzatora – ta wiedza przyda się, by zrozumieć to zjawisko. Każde tego typu urządzenie – zarówno klimatyzator split, jak i klimatyzator multisplit – składa się z następujących elementów. 

  • jednostki wewnętrznej, nazywanej także parownikiem, która odbiera ciepło z pomieszczenia
  • sprężarki
  • jednostki zewnętrznej, czyli skraplacza, oddającego ciepło do otoczenia
  • zaworu rozprężnego, zmniejszającego ciśnienie czynnika chłodniczego

Jak działa klimatyzacja?

Wyjaśnienie zjawiska, jak działa klimatyzacja, zawrzeć można w kilku prostych punktach: 

  • sprężarka zasysa czynnik roboczy, gdzie gaz zostaje sprężony
  • sprężony gaz zostaje przekazany do jednostki zewnętrznej, czyli skraplacza
  • czynnik chłodniczy ulega kondensacji i zmienia swój stan na ciekły
  • ciekły czynnik przepływa do zbiornika, gdzie ze zbiornika trafia do zaworu rozprężnego
  • mieszanina w zaworze rozpręża się i dopływa do parownika, gdzie odparowuje, przyjmując postać suchej pary
  • przelatujące przez parownik powietrze oddaje ciepło i gdy wydostaje się z urządzenia, to już jest chłodniejsze

Jak działa klimatyzacja w wielkim skrócie?

Podsumowując powyższy schemat i opis tego, jak działa klimatyzacja, można streścić w 1 zdaniu: zachodzący w urządzeniu proces to nieustanne skraplanie się i odparowywanie czynnika chłodzącego, wydostające się z klimatyzatora schłodzone powietrza nawiewane jest, co obniża temperaturę w pomieszczeniu i poprawia komfort życia lub pracy. 

Jak działa klimatyzacja split i multi split?

Opisany powyżej schemat tego, jak działa klimatyzacja, doskonale odnajduje się w przypadku stacjonarnych urządzeń typu split oraz multi split. Podstawowy schemat działania jest zatem taki sam. Zarówno w urządzeniach split, jak i multi split jednostka zewnętrzna i wewnętrzna są połączone rurami chłodniczymi, tworząc szczelnie zamknięty układ, wypełniony czynnikiem chłodniczym. Różnice są widoczne w tym, że klimatyzator multi split składa się w kilku jednostek wewnętrznych (od 2 nawet do 9). Dzięki temu można chłodzić kilka pomieszczeń jednocześnie, a – co najważniejsze – korzystać przy tym tylko z 1 jednostki zewnętrznej, zużywając mniej energii. Każda jednostka wewnętrzna multi split może pracować w innych parametrach i temperaturach. 

Jak działa klimatyzacja w trybie grzania?

Przedstawimy jeszcze jedną sytuację, mianowicie taką, gdy urządzenie chłodzące jest stosowane do ogrzewania klimatyzacją. W takim wypadku energia cieplna jest pobierana z otoczenia i po sprężeniu czynnika ciepło oddawane jest do budynku, czyli dokładnie odwrotny schemat do tego, jak działa klimatyzacja, gdy ma chłodzić pomieszczenie. 

Warto dodać, że klimatyzacja, by mogła ogrzewać wnętrza, powinna być wyposażona w pompę ciepła typu powietrze – powietrze. 

 

Leave a comment