Instalacja klimatyzacji w domu

Jak powinna przebiegać instalacja klimatyzacji w domu? Przedstawiamy 2 na to sposoby, a także opisujemy, jak zamontować klimatyzację w domu lub mieszkaniu oraz co na ten temat mówią aktualnie obowiązujące przepisy. Ponadto wyjaśniamy, czym jest i kto powinien posiadać certyfikat f-gazowy oraz ile trwa montaż prostego urządzenia typu split.

Prawidłowa instalacja klimatyzacji w domu w świetle obowiązujących przepisów

Prawidłowa instalacja klimatyzacji w domu jest gwarancją, że urządzenie będzie szczelne, a jego wydajność na maksymalnym poziomie, jakie obiecuje producent. W tym miejscu warto przytoczyć przepisy, które obowiązują od 2015 roku. Precyzują one obowiązki, które mają serwisanci, monterzy, a także sprzedawcy niektórych urządzeń, zawierających f-gazy. F-gazy to rodzaj syntetycznych czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych, znajdują się np. w klimatyzatorach split i innych instalacjach chłodniczych oraz niektórych pompach ciepła.

Ustawa z 2015 roku, mająca przeciwdziałać nadmiernej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, wprowadza obowiązek wyrobienia certyfikatu f-gazowego (personalny dla monterów i serwisantów i dla przedsiębiorców dla każdego podmiotu, który sprzedaje, montuje, naprawia lub utylizuje wymienione w ustawie urządzenia). 

Innymi słowy każdy, kto ma styczność z obiegiem termodynamicznym urządzenia, które zawiera fluorowane gazy cieplarniane (wiele popularnych czynników chłodniczych, jak: R410a, R134a, R407C) lub inne, które zubażają warstwę ozonową, powinien posiadać taki certyfikat. By go otrzymać należy zdać egzamin w certyfikowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce egzaminacyjnej.

Czy ustawa objęła wszystkie typy klimatyzatorów? Nie. Z posiadania certyfikatu są zwolnieni specjaliści, którzy sprzedają lub montują urządzenia hermetyczne, podczas których montażu nie są wykonywane żadne czynności związane z obiegiem czynnika chłodniczego (są to m.in. modele klimatyzatorów monoblok bez jednostki zewnętrznej). 

Instalacja klimatyzacji w domu na 2 sposoby

Jakie są najpopularniejsze sposoby na instalację klimatyzację? Można to zrobić w oparciu o jedną z poniższych metod: 

  1. sposób 1: kupienie klimatyzatora z usługą montażu – rekomendujemy wybór tej metody. Na naszej stronie znajdują się zestawy klimatyzatorów split lub klimatyzatorów multisplit wraz z usługą ich montażu. Wybór tej metody instalacji klimatyzacji w domu to oszczędność czasu i pieniędzy. Oferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji. Nie trzeba samodzielnie szukać na własną rękę montera takiego urządzenia – wystarczy w jednym miejscu skorzystać z kompleksowego zestawu, 
  2. sposób 2: kupienie klimatyzatora bez montażu – to wymaga uzupełnienia odpowiedniego dokumentu, czyli oświadczenie uprawniającego do zakupu klimatyzatora. Wzór takiego pisma znajduje się na naszej stronie. Kupując sam niehermetycznie zamknięty klimatyzator z f-gazami, należy do oświadczenia dołączyć kserokopię umowy na montaż urządzenia z wyszczególnieniem modelu urządzenia oraz danych firmy dokonującej montażu wraz z kserokopią aktualnego certyfikatu F-gaz przedsiębiorstwa lub też w przypadku umowy z osobą prywatną – kserokopią aktualnego personalnego certyfikatu F-gazowego. 

Jak zamontować klimatyzację? O tym zapomnij!

Jak zamontować klimatyzację? Zebraliśmy w jednym miejscu kilka antyporad, którymi zdecydowanie nie warto się inspirować. Absolutnie niewskazane jest robienie tego na własną rękę, bez odpowiedniej wiedzy, narzędzi i doświadczenia w tym zakresie. Nie rekomendujemy też, by zlecać tego komuś po znajomości lub próbować to robić mocno po kosztach – może się okazać, że zamówiony monter nie posiada aktualnego certyfikatu f-gazowego. Grozi to mandatem od 600 zł do 4,5 tys. zł dla prywatnych monterów lub od 4 do 15 tys. zł za prowadzenie takiej działalności bez wymaganego certyfikatu lub zatrudnianie pracowników bez takiego personalnego certyfikatu. 

Ile trwa instalacja klimatyzacji w domu?

Instalacja klimatyzacji w domu, wykonywana przez wykwalifikowanych w tym temacie fachowców – np. naszą firmę, zajmuje około 30 minut dla jednej jednostki (bez względu na to, czy jest to zewnętrzna czy wewnętrzna). Całkowity montaż prostego modelu klimatyzatora typu split zajmuje nam godzinę. Jeżeli umocowanie stacjonarnego urządzenia chłodzącego wymaga podjęcia specjalnych lub czasochłonnych działań, np. bruzdowania ścian: kucia bruzdy instalacyjnej w żelbetonie lub przewiertu otworu instalacyjnego w żelbetonie, to czas ten się odpowiednio wydłuża. 

Zakładanie klimatyzacji w domu – podsumowanie

Obecnie zakładanie klimatyzacji w domu nie jest czasochłonne. Specjaliści, na przykład z naszej firmy, najprostszy model split są w stanie zamontować w godzinę. Przy bardziej skomplikowanych sytuacjach, np. wymagających bruzdowania ścian, czas ten się wydłuża. Zakładanie klimatyzacji w domu niekiedy wymaga zgody np. administracji budynku. Jeżeli jakaś część urządzenia – np. jednostka zewnętrzna – będzie się znajdować w części wspólnej budynku (na dachu czy ścianie elewacji), to niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia od zarządcy budynku i wspólnoty mieszkaniowej.

Leave a comment