Klimatyzacja a wentylacja

Dziś na blogu wyjaśnimy różnice pomiędzy klimatyzacją a wentylacją. Niekiedy zdarza się, że nazw tych urządzeń używa się wymiennie do opisania tego samego zjawiska. Jest to błąd, bo znaczą one zupełnie coś innego i działają w oparciu o inne mechanizmy. Jakie? Wyjaśniamy to we wpisie poniżej. 

Klimatyzacja a wentylacja – najważniejsze różnice

Jaka jest najważniejsza różnica pomiędzy klimatyzacją a wentylacją? By to wyjaśnić, wystarczy objaśnić, jak działają obydwa te urządzenia. W przypadku wentylacji działa ona w oparciu o przepływ powietrza i wymianę zanieczyszczonego powietrza na  niezanieczyszczone. Jak zatem działa klimatyzator? Jego zadaniem jest nadanie powietrzu określonych parametrów. Jakich? Tych, które poprawiają samopoczucie lub komfort przebywania w danym pomieszczeniu, a więc przede wszystkim temperatury, ale także wilgotności i czystości. 

W przypadku wentylacji przepływ powietrza zachodzi w wywietrznikach okiennych lub kanałach wentylacyjnych. W klimatyzatorze wewnątrz urządzenia lub też – w przypadku modeli split i multisplit – część procesów zachodzi w jednostce zewnętrznej. Zatem wentylacja działa w oparciu o naturalne powietrze, więc nie da się kontrolować jego temperatury czy poziomu wilgotności. W nowoczesnych klimatyzatorach można ustawić te parametry i dowolnie zmieniać, dopasowując je do swoich potrzeb.

Klimatyzacja a wentylacja – poziom ich skuteczności

Jeśli chodzi o skuteczność każdego z tych rozwiązań, to jest ona diametralnie różna. W przypadku naturalnej wentylacji, nazywanej także grawitacyjną, zależy od czynników atmosferycznych i zmienia się w ciągu roku. Wpływ na skuteczność wentylacji naturalnej ma też układ budynku, rozkład pomieszczeń i konstrukcja całego obiektu, na którym się ona znajduje. Innym rodzajem wentylacji jest jej mechaniczny wariant – w tym wypadku skuteczność jest taka sama o każdej porze roku, bo  wymiana powietrza następuje, bez względu na warunki i okoliczności. Jaka jest skuteczność klimatyzacji? Bardzo wysoka. Ważne tylko, by dopasować urządzenie o odpowiedniej mocy, która wystarczy na dany metraż naszego pomieszczenia. Klimatyzator o zbyt niskiej mocy nie umożliwia uzyskania we wnętrzu pożądanej temperatury – szczególnie podczas największych upałów. Więcej o mocy chłodniczej klimatyzatora można przeczytać w innym wpisie na naszym blogu – zachęcamy do lektury.

Główne zadania klimatyzacji i wentylacji

Wentylacja służy przede wszystkim do wietrzenia pomieszczeń, innymi słowy wymiany powietrza zużytego na świeże. Ponadto też ma inne, mniejsze zadania do wykonania. Jakie? Redukcję pary wodnej w powietrzu (jest ona wszechobecna w mieszkaniach – szczególnie w kuchniach i łazienkach, ale też wielu innych pomieszczeniach). Konsekwencją tego jest zapobieganie rozwojowi niebezpiecznych grzybów, pleśni czy wilgoci na ścianach. Wentylacja to też remedium na nieprzyjemne zapachy oraz generowany podczas różnych czynności lub produkowany przez wiele urządzeń (np. grzewczych) dwutlenek węgla. Z kolei klimatyzacja ma za zadanie chłodzić lub ogrzewać powietrze w obrębie jednego pomieszczenia. Cyrkulacja powietrza zachodzi wewnątrz jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Nie zachodzi tu wymiana powietrza, a jedynie zmieniają się jego właściwości (głównie temperatura). 

Leave a comment